טופס רישום

  פרטים אישיים

  שם פרטי

  שם משפחה

  תעודת זהות

  תאריך לידה

  כתובת

  טלפון

  כתובת מייל

  מצב משפחתי

  מספר ילדים (מתחת לגיל 18)

  כיצד הגעת לתכנית?

  השכלה

  מספר שנות לימוד

  מסגרת לימוד אחרונה

  בגרות ללאחלקיתמלאה

  שם סמינר

  משנה עד שנה סוג התעודה שם המוסד נסיון תעסוקתי בתחום
  הכשרה מקצועית
  השכלה אקדמית

  שפות (נא צייני רמה: לא, בסיסי, טוב, שפת אם)

  שפות דיבור קריאה כתיבה
  עברית
  אנגלית


  ניסיון תעסוקתי

  אחוזי משרה כיום

  האם מפרנסת יחידה?

  הסטוריה תעסוקתית

  שנת התחלה שנת סיום מקום העבודה התפקיד הערות

  תחום תעסוקה מועדף

  תחום תעסוקה תפקיד הערות (מיקום / אופי ארגון)
  1.
  2.
  3.

  מיומנויות מחשב

  האם יש נגישות למחשב?

  האם יש נגישות לאינטרנט ?

  האם יש נגישות לדוא''ל ?

  רמת ידע במיומנויות מחשב:

  צירוף תמונת פספורט

  צירוף קו"ח

  צירוף גיליון ציונים

  צירוף מכתב פנייה אישי